Kontakt adrese
blog

vaša pitanja
naši odgovori

Termostat za inkubator

  • Naši termostati se koriste kao termostat za inkubatore zbog lake kontrole i konstantne temperature - tolerancija od 0,1%. Inkubator za piliće će imati konstantnu temperatura samo ako se upotrebi odgovarajući grejač u zavisnosti od toga koliko inkubator za jaja ima zapreminu. (Primera radi u inkubator za proizvodnju pilića za 100 jaja postavlja se grejač od 250-350wata, a nikako od 1kw, ili još jačeg jer ne postoji takav termostat za inkubator koji će vam održati stabilnu temperaturu u inkubatoru za piliće). Termostat za inkubator isključi grejač na zadatoj temperaturi, ali sam grejač odaje još toplote jer je bio usijan, pa ako je još bio na šamotnoj cevi …(katstrofa). Zato su za inkubator za jaja najbolji grejači u spirali zategnuti jer lako se greju a isto tako i brzo se hlade. U svakom slučaju grejač za inkubator za proizvodnju pilića ne sme da se usijava, ako želite veliku preciznost konstantne temperature.
  • Prednost elektronskog termostata za inkubator za proizvodnju pilića je u tome što ne dolazi do lepljenja kontakata. Tu dolazi do izražaja sigurnost. Kod mehaničkih termostata su usled kvara (lepljenje kontakta) grejači stalno uključeni i dolazi do pregrevanja, dok elektronski termostati usled nekog kvara isključuju.

Postavljanje termostata na inkubator

  • Elektronski termostat za inkubator postavlja se sa spoljne strane bilo gde gde vam odgovara na inkubator za jaja, a sonda se postavlja u sredinu u inkubator za proizvodnju pilića, iznad jaja.
  • Inkubator za piliće na slici je pogodan za 60 kokošijih jaja ili 130-150 prepeličijinih jaja.
Inkubator_za_jaja
Inkubator_za_jaja

1. Sonda
2. Faza i Nula
3. Krajevi grejača spirale. Kod postavljanja grejača spirale u inkubator za jaja, naša preporuka je da je treba postaviti na 5-8cm ispod poklopca i na istoj udaljenosti 5-8cm od stranica kutije za inkubator za piliće.

Koji termostati se mogu koristiti kao termostat za inkubator

  • Kao termostat za inkubator mogu se koristiti elektronski termostati et1, et2 i eti gde se postavlja samo grejač koji ide direktno na izlaz termostata.
  • Ovi termostati za inkubator nisu predviđeni da se na njihov izlaz priključi ventilator (napon ovih termostata na izlazu varira od 0-220V). Ako se želi u inkubator za piliće ugraditi ventilator onda se on mora direktno spojiti na 220V.
  • Ovi termostati za inkubator nisu predviđeni da se na grejač priključi kontrolna sijalica.
  • To znači da se na izlaz ovih termostata prilključuju samo krajevi grejača. Ukoliko se ugrađuje elektronski termostat u inkubator za proizvodnju pilića gde je predhodno korišten mehanički termostat, treba sa
    grejača raskačiti kontrolnu sijalicu.