kontakt adresa
blog

vaša pitanja
naši odgovori

et1 elektronki termostat bezkontaktni

elektronski termostat et1

elementi

1. Zelena signalna sijalica - svetli stalno
2. Crvena signalna sijalica - svetli kada je uključeno grejanje. Porastom temperature se gasi.
3. Regulator temperature - temperatura se podešava sa ovim dugmetom pomeranjem levo ili desno.
4. Sonda - sondu postaviti unutar dela koji se greje (npr. inkubatora) a kutiju spolja.
5. Ulaz - 220V / žutim obeleženo nula i faza.
6. Izlaz 0-80°C ide na grejač / žutim obeleženo faza i nula.

važno

Termostat unešen sa spolja u zimskom periodu ne priključiti odmah, zbog vlage.
Sonda za tečnost mora biti izolovana jer bi u protivnom došlo do oštečenja sonde.

opis

  • Elektonski bezkontaktni termostat kada postigne određenu temperaturu smanjuje izlazni napon na grejnim telima i obrnuto. Što znači nema nikakvog varničenja kao kod termostata sa bimetalima ili kontakrorima.
  • Ovaj termostat ima široku primenu u domačinstu kao i u privredi.
  • Termostat je formiran u plastičnoj kutiji 60x100x35 mm. Sa gornje strane nalazi se dugme za podešavanje temperature, kao i dve led diode (zelena pokazuje da je termostat pod naponom, crvena pokazuje da li je uključen ili isključen grejač a sa donje strane se nalazi izvod za napajanje 220 volti kao i izlaz za grejač i sonda  koja reaguje na promenu temperature. Dužina koaksijalnog kabla za sondu je 80cm, po potrebi može i duže.
  • Kao grejna tela koriste se grejači ili sijalice.
  • Termostat se lako ugrađuje, za to nije potrebno neko posebno znanje, može ga svako ugraditi tamo gde mu je potrebno, a pored toga uz svaki termostat nalazi se kratko upustvo za ugradnju i rukovanje.
  • Koristi se kao termostat za inkubatore, termostat za akvarijume, termostat za grejanje prostorije, termostat za centralno grejanje (0-100°C.), termostat za podno grejanje (0-50°C.), termostat za TA peći, pčelari koriste termostat  za održavanje temperature u košnicama zimi (0-5°C.), kao i za održavanje temperature meda (50-60°C.), veterinari za veštačku oplodnju, i mnoge druge potrebe.
  • Ovi termostati se ne priključuju na kontaktore (rele) jer varira napon od 0-220 volti na izlazu Kako se postepeno postiže zadata temperatura tako postepeno pada napon na izlazu za grejač.