Kontakt adrese
Blog

Vaša pitanja
Naši odgovori

ets elektronki termostat za solarno grejanje
elektronski termostat za grejanje toplim vazduhom

elektronski termostat ets za solarno grejanje
elektronski termostat ets za solarno grejanje

elementi

P1. Potenciometar se podesi za najnižu temperaturu za isključenje vodene pumpe.
P2. Potenciometar se podesi na najvišu temperaturu za uključenje vodene pumpe.
S1.S3. Pokazuje da je termostat pod naponom.
S2.S4. Pokazuju kada je vodena pumpa uključena.
K. Kontaktor 220V.
8. Priključak 220V.
9. Priključak za vodenu pumpu 0-220V.

opis

  • Elektronski termostat za solarno grejanje upotrebljava se za uključenje i isključenje vodene pumpe.
  • Primera radi: sa P1 se podesi minimalna temperatura na 35°C na kojoj se isključi vodena pumpa, a sa P2 se podesi najviša temperatura 70°C na kojoj se uključi vodena pumpa. Kada se uključi elektronski termostat za solarno grejanje - radi sve dok temperatura u sistemu ne padne na 35°C. Ponovo se uključuje kada se postigne temperatura u sistemu od 70°C.
  • Ovaj elektronski termostat se može primeniti i kao termostat za grejanje toplim vazduhom.
  • Obavezan spoljnji kontaktor za snage veće od 10A.
  • Ovi termostati su sa dve sonde mogu da uključuju na nižoj temperaturi i isključuju na višoj temperaturi ili da uključuju na višoj temperaturi a isključuju na nižoj temperaturi, izlazna snaga na priključcima je 10A. Priključenjem spoljnjih kontaktora jednog ili dva dobijate više raznih kombinacija rada a sa time možete koristiti i veće snage priključnih uređaja (monofazni-trofazni-i istosmerni napon) ako su spoljnji kontaktori veće snage od 10-25A.

  • sema elektronski termostat za solarno grejanje