kontakt adresa
blog

vaša pitanja
naši odgovori

et2 elektronki termostat bezkontaktni sa finim podešavanjem

elektronski termostat et2

elementi

1. Zelena signalna sijalica - svetli stalno
2. Crvena signalna sijalica - svetli kada je uključeno grejanje. Porastom temperature se gasi.
3. Fini regulator temperature - postavi se u srednji položaj i prvo se sa grubim regulatorom (4) podesi temperatura.
4. Grubi regulator temperature - prvo se sa ovim regulatorom podesi temperatura i naknadno se podešava sa finim regulatorom (3).
5. Ulaz - 220V / žutim obeleženo nula i faza.
6. Izlaz 0-80°C ide na grejač / žutim obeleženo faza i nula.
7. Sonda - sondu postaviti unutar dela koji se greje (npr. inkubatora) a kutiju spolja.

važno

Termostat unešen sa spolja u zimskom periodu ne priključiti odmah, zbog vlage.
Sonda za tečnost mora biti izolovana jer bi u protivnom došlo do oštečenja sonde.

opis

  • Termostat et2 je elktronski bezkontaktni termostat sa dva dugmeta za regulaciju temperature i to grubo i fino podešavanje, radi lakšeg postizanja preciznog podešavanja. Inače istu funkciju vrši kao i et1 termostat.
  • Termostat se lako ugrađuje, za to nije potrebno neko posebno znanje, može ga svako ugraditi tamo gde mu je potrebno, a pored toga uz svaki termostat nalazi se kratko upustvo za ugradnju i rukovanje.
  • Koristi se kao termostat za inkubatore, termostat za akvarijume, termostat za grejanje prostorije, termostat za centralno grejanje (0-100°C.), termostat za podno grejanje (0-50°C.), termostat za TA peći, pčelari koriste termostat  za održavanje temperature u košnicama zimi (0-5°C.), kao i za održavanje temperature meda (50-60°C.), veterinari za veštačku oplodnju, i mnoge druge potrebe.
  • Ovaj termostat se ne priključuje na kontaktore (rele) jer varira napon od 0–220 volti na izlazu.