Kontakt adrese
Blog

Vaša pitanja
Naši odgovori

etk elektronki termostat sa kontaktorom

elektronski termostat etk
elektronski termostat etk

elementi

1. Zelena signalna sijalica - svetli stalno
2. Crvena signalna sijalica - svetli kada je uključeno grejanje. Porastom temperature se gasi.
3. Regulator temperature - temperatura se podešava sa ovim dugmetom pomeranjem levo ili desno.
4. Sonda - sondu postaviti unutar dela koji se greje (npr. inkubatora) a kutiju spolja.
5. Ulaz - 220V / žutim obeleženo nula i faza.
6. Izlaz 0-80°C ide na kontaktor / žutim obeleženo faza i nula.

važno

Termostat unešen sa spolja u zimskom periodu ne priključiti odmah, zbog vlage.
Sonda za tečnost mora biti izolovana jer bi u protivnom došlo do oštečenja sonde.

opis

  • Ovo je termostat sa obaveznom ugradnjom spoljnjeg kontaktora, ukoliko će se koristiti snaga veća od 2200W (10A), jer od njega zavisi opterećenje potrošača (grejača), što znači može da se koristi za veće snage kao i za trofaznu struju.sema
  • Primena mu je kod inkubatora sa ventilatorima, kod većih sistema za održavanje temperature, centralno grejanje, podno grejanje, sobno grejanje, grejanje toplih leja i drugo.
  • Termostat je formiran u plastičnoj kutiji 60x100x35 mm. Sa gornje strane nalazi se dugme za podešavanje temperature, a donje nalazi se izvod za napajanje 220 volti kao i izlaz za grejač i sonda koja reaguje na promenu temperature. Kao grejna tela koriste se razni izvori toplote.
  • Termostat se lako ugrađuje, za to nije potrebno neko posebno znanje, može ga svako ugraditi tamo gde mu je potrebno. Uz svaki termostat nalazi se uputstvo za montažu i rukovanje.