Kontakt adresa
Blog

Vaša pitanja
Naši odgovori

Grejači za inkubator

grejači_za_inkubator
 • Grejač za inkubator radi se kao spirala od cekasa ili kantala u raznim dužinama i prečnicima spirale.
 • Grejači za inkubator rade se u raznim snagama u watima i to debljine žice od 0,25 do 0,5mm.
 • Prečnik spirale za grejač za inkubator se kraće od 3 do 5mm. Dužina spirale zavisi od snage u watima i prečnika žice.
 • Najviše se koriste grejači za  inkubator od 120w. do 350w. i to za inkubatore za proizvodnju pilića od 30 do 1500 jaja. Za veći inkubator za jaja potrebni su jači grejači za inkubator ali ne treba preterati sa snažnim grejačima.
 • Naprimer za inkubator za proizvodnju pilića od 10.000 jaja koriste se grejači za inkubator 2 do 3 komada od 1 do 1,5kw.
 • Ukratko kako da se sastave grejači za inkubator - ako naprimer imate jedan grejač od 200w. i ako ga presečete na pola dobićete 2 grejača od 400wata, što znači skraćenjem grejača dobijate veću snagu u watima. Ili ako satavite redno 2 grejača od 200w. dobićete 1 grejač od 100w.
grejaci za akvarijum - grejaci za vodu - grejaci za terarijum
  Grejači za vodu za zagrevanje vode u inkubatoru
 • Grejači za vodu za zagrevanje vode u inkubatoru - za postizanje potrebne vlage u inkubatoru - koriste se grejači od 30w. do 100w. u staklenoj epruveti sa dvostrukom izolacijom od proboja vode u grejač za vodu.
 • Ovi grejači za vodu stavaljaju se u posudu sa vodom koja se nalazi na dnu inkubatora za proizvodnju pilića .Bez ovih grejača za vodu ne može se postići odgovarajuća vlažnost u inkubatoru za jaja što dovodi do smanjenog broja izleženih jaja.
 • Grejači za akvarijum
 • Grejači za akvarijum rade se u staklenim epruvetama sa dvostrukom izolacijom da nebi probila voda u grejač za akvarijum.
 • Grejači za akvarijum su snage od 5w. do 100w.
 • Snaga za grejač za akvarijume se izračunava na sledeći način - izračuna se zapremina akvarijuma, pa se onda uzima grejač za akvarijum po jednoj litri vode jedan wat. Što znači za 50 litara akvrijum uzima se grejač za akvarijum od 50wata., naravno ovo se podrazumeva za sobne temperature.
 • Grejači za terarijum
 • Grejač za terarijum i male inkubatore rade se u manjoj staklenoj epruveti sa dvostrukom izolacijom od proboja vode u grejač.
 • Grejači za terarijum su snage od 5w. do 20w.
 • Ovi grejači za terarijum mogu se postaviti u pesak sa malo vode ili bez vode.
mehanicki termostat za akvarijum - termostat za terarijum
Mehanički termostat za akvarijum, terarijum
 • Termostat za akvarijum i terarijum je mehanički.
 • Ovaj termostat se zalepi sa univerzalnim lepkom na spoljnju stranu akvarijuma ili terarijuma.