kontakt adresa
blog

vaša pitanja
naši odgovori

etc2 elektronki termostat za centralno grejanje
elektronski termostat za podno grejanje
univerzalni sa 2 sonde

elektronski termostat ets za solarno grejanje

elementi

P1. Potenciometar se podesi na radnu temperaturu za isključenje.
P2. Potenciometar se podesi na najvišu temperaturu za isključenje.
S1.S3. Pokazuje da je termostat pod naponom.
S2.S4. Pokazuje kada je uključen elektro magnet ili vodena pumpa ili nešto drugo.

opis

 • Elektronski termostat etc2 upotrebljava se kao termostat za centralno grejanje, termostat za TA peći, termostat za solarno grejanje, uključenje i isključenje elektro magneta, vodene pumpe ili nešto drugo (termo zaštita potapajučih pumpi).
 • Radna temperatura se kreče od 0 – 100°C.
 • Snaga zavisi od priključenog spoljnjeg kontaktora (releja)
 • Tolerancija je 0,1 – 0,5°C. (u zavisnosti gde ste postavili sondu).
 • Obavezan spoljnji kontaktor (relej), za veće snage od 10A.
 • Na poleđini termostata nalepljena je šema povezivanja spoljnjeg kontaktora (releja).
 • Opis rada: Kod podešavanja termostata prvo postavimo T1 i T2 – dugme prema oznaci (-) priključimo na 220V kabel koji smo prethodno spojili na termostat na priključak 3 i 5 (5 je prespojen sa 4).
  * Sada na T1 i T2 svetli zelena signalna sijalica.
  * Sa T1 dugmetom pomeramo postepeno prema + dok se ne upali crvena signalna sijalica, sa termometrom proveravamo temperaturu kod sonde pomerajuči dugme T1 desno prema + do željene temperature za isključenje (primer 60°C) termostat isključuje i uključuje na određenoj temperaturi.
  * Sada sa T2 dugmetom pomeramo postepeno prema + na željenu temperaturu za isključenje (primer 65°C), svetli crvena signalna sijalica do 65°C .i onda se gasi i isključuje termostat (ovo je kontrolni) i uvek treba da je temperatura podešena nešto više od radne temperature (60°C). Ako bi T1 otkazao onda je T2 radni termostat.
  * Sada vam je termostat podešen.
 • Uz elektronski termostat priloženo je upustvo za rad i povezivanje sa elektro šemom.
 • Ovi termostati su sa dve sonde mogu da uključuju na nižoj temperaturi i isključuju na višoj temperaturi ili da uključuju na višoj temperaturi a isključuju na nižoj temperaturi, izlazna snaga na priključcima je 10A. Priključenjem spoljnjih kontaktora jednog ili dva dobijate više raznih kombinacija rada a sa time možete koristiti i veće snage priključnih uređaja (monofazni-trofazni-i istosmerni napon) ako su spoljnji kontaktori veće snage od 10-25A.

 • sema elektronski termostat za centralno grejanje