Internet Posao od Kuće           Lako do zarade!           Online Posao           Za nov početak
  • elektronski termostati


Not a TripleClicks Member? Learn more about the many benefits HERE.
kontakt adresa
blog
vaša pitanja
naši odgovori

vrk vremenski relej za kazan za rakiju
(kazan za pečenje rakije)

vremenski relej za kazan za rakiju (kazan za pečenje rakije)

elementi

1. Ulaz 220V (mreža).
2. Potencimetar za podešavanje vremena pauze (0 - 3 min).
3. Potenciometar za podešavanje vremena rada (0 - 60 sec).
4. Prekidač za određivanje vrste napajanja 220 / 12V (mreža / akumulator)
5. Ulaz 12V (akumulator)
6. Taster za ručno pokretanje.
7. Prekidač za određivanje smera kretanja lopatice (levo - desno).
8. Izlaz 12V za motor.

zarada preko interneta whitepins+

opis vremenskog releja za kazan za rakiju

  • Ovaj vremenski relej za kazan za rakiju koristi se za mešanje smese u kazanima da nebi došlo do zagorevanja kazana za rakiju.
  • Može se podešavati vreme rada i vreme pauze. Primer: podesi se da radi 15-20 sek. Zatim pauzira 30-35 sek, ponovo radi 15-20 sek, pa pauza i tako sve dok Vam treba.
  • Ovaj vremenski rele za kazan za rakiju pokreče motor od brisača od nekog auta, a osovina motora se poveže sa osovinom iz kazana umesto ručne poluge.
  • Može da radi na 220V ili na 12V sa akumulatora.
  • Može se podesiti da se lopatica u kazanu okreću levo ili desno po potrebi.
  • Obezbeđeno je pokretanje bez vremenske regulacije uz pomoć tastera za ručno pokretanje.