• elektronski termostati
kontakt adresa
blog
vaša pitanja
naši odgovori

etc1 elektronki termostat za centralno grejanje
elektronski termostat za podno grejanje
univerzalni sa 3 sonde

elektronski termostat etc

elementi

P1. Potenciometrom P1 podešava se minimalna temperatura na kojoj vodena pumpa počinje da radi. Isto tako ako temperatura padne ispod podešene onda se iskljucuje vodena pumpa i prestaje sa radom. Za kontrolu ovog rada pali se ili gasi zelena led dioda S1.
P2. Potencimetrom P2 podešava se maksimalna radna temperatura koja nesme da se prekorači (ovo je dodatna sigurnost), tada se zatvara dovod vazduha za sagorevanje, sve dok ne padne temperatura na radnu podešenu temperaturu. Za kontrolu ovog pali se i gasi crvena led dioda S3.
P3. Potenciometrom P3 podešava se granična radna temperatura, koja je konstantna. Za kontrolu ovoga rada pali se žuta led dioda S2.
S1 / S4. Signalne lampe za minimalnu dozvoljenu radnu temperaturu.
S2. Signalna lampa koja svetli kada je temperatura u granici podešene radne temperature.
S3 / S5. Signalne lampe za max dozvlojenu radnu temperaturu

opis

  • Termostat za centralno grejanje na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili na struju. Sonda se prilepi na izlaznu cev iz kotla tako da na osnovu podatka sa sonde termostat za centralno grejanje reguliše protok vazduha za sagorevanje ili ga potpuno zatvara. Reguliše i uključenje i isključenje vodene pumpe.
  • Ovaj termostat za centralno grejanje može da održava temperature od 15-100°C. Tolerancija radne temperature je 0.2 - 0.5°C.
  • Navešćemo jedan primer - Sa P1 podesimo minimalnu temperaturu na 35°C, sa P2 podesimo maksimalno dozvoljenu temperaturu 80°C a sa P3 postavimo na 50°C koja će u stvari biti radna temperatura. Ako kojim slučajem padne ispod 35°C (nestanak goriva) isključuje se vodena pumpa, međutim ako poraste iznad 80°C zatvara se dovod vazduha za sagorevanje.