• elektronski termostati
kontakt adresa
blog
vaša pitanja
naši odgovori

eti elektronki termostat impulsni

elektronski termostat eti

elementi

1. Zelena signalna sijalica - svetli stalno
2. Crvena signalna sijalica - žmiga kada je uključeno grejanje. Porastom temperature se gasi.
3. Regulator temperature - temperatura se podešava sa ovim dugmetom pomeranjem levo ili desno. Krenuti od - i postepeno ka + dok se nepostigne željena temperatura.
4. Sonda - sondu postaviti unutar dela koji se greje (npr. inkubatora) a kutiju spolja.
5. Ulaz - 220V / žutim obeleženo nula i faza.
6. Izlaz 0-80°C ide na grejač / žutim obeleženo faza i nula.

važno

Termostat unešen sa spolja u zimskom periodu ne priključiti odmah, zbog vlage.

opis

  • Ovo je termostat sa impulsima (bezkontaktni). Kod ovog termostata kontrolna sijalica stalno trepće dok se ne postigne zadata temperature, jer je jednu sekundu pod naponom i jednu sekundu bez napaona tako da ne postiže naglo povećanje napona. Radna temperature mu je od 15-50°C.
  • Koristi se kao termostat za inkubatore.
  • Ovaj termostat nije dobar za povezivanje sa kontaktorom (releom). Povezuje se direktno na grejač kao i ostali bezkontaktni termostati.
  • Termostat je formiran u plastičnoj kutiji 60x100x35 mm. Sa gornje strane nalazi se dugme za podešavanje temperature, a donje nalazi se izvod za napajanje 220 volti kao i izlaz za grejač i sonda koja reaguje na promenu temperature.